Dirck Scoercop

? - 1530'31

Genealogie
Schuttelaars

Dirck Scoercop

Literatuur
PB 150v, 181r; SP 1271 488v, 1287 187v, 1290 172r, 1308 538r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 146.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 12, 52-55, 74, 84, 90

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 72, 280, 281

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 254, 478

n: vermelding in een voetnoot