Leonius de Scindel

? - 1397

Bichelaer, van den

355. Scindel, Leonius de

Noten
1.GAH, RA 1175, fo.285r (27 okt.1372), RA 1176, fo.134v (30 juni 1380: Hadewigis, filia quondam Gerungi sartoris de Scijnle), RA 1177, fo.386v (5 aug.1387), RA 1178, fo.83r (8 jan.1390), RA 1184, fo.264r (24 jan.1405), RA 1190, fo.131v (20 mrt.1417), RA 1192, fo.193v (1420/21), RA 1195, fo.212v (1424/25), RA 1201, fo.359r (1430/31), RA 1204, fo.186v, RA 1207, fo.237v (1436/37), RA 1227, fo.243v (1456/57); GAH, THG 177 (11 jan.1330), 802 (18 apr.1377); GAH, AVMGH 4, fo.89r-90r (3 nov.1378); OLVB 52, band 0, fo.11v (1343/44); Paquay, Cartulaire de la collégiale Notre-dame à Tongres, 450-451 nr.202; Oosterbosch, "Openbare notarissen in het bisdom Luik", 519 nr.264; Hens e.a., Mirakelen, 184 noot 9 (heer Lonys senior was echter geen kanunnik van de St.Jan); Vgl.: APB, St.Jan II, Obituarium, p.212 (18 juli: Arnoldus de Scinle necnon Luta, eius uxor, p.276 (20 sept.: Arnoldus de Scyndel, panniscida, et Aleydis, eius uxor).
2.GAH, RA 1175, fo.158v (24 okt.1395), RA 1176, fo.263v (3 juli 1382), RA 1210, fo.149v (28 jan.1440); OLVB 49, fo.11r, fo.27v; OLVB 52, band 0, fo.15v (1346/47), fo.19v (1349/50), fo.20v (1350/51: ludens in organis, tevens cantor), fo.22r (1351/52), fo.23r (1352/53), fo.25v (1354/55), fo.27v (1355/56), fo.31v (1359/60), fo.76v (1380/81), fo.156r (1397/98), band 1, fo.101v (1416/17) t/m band 9, fo.29r (1513/1517); Mosmans, De organisten, 2-3; Bijlage II 26.13, 131.19, 264.32, 264.70, 277.10, 318.11, 318.28, 318.29, 326.2, 353.9, vgl. 152.5 (Zesarius dictus Zerys de Scyndel); Hens e.a., Mirakelen, 260 nr.84 t/m 541 nr.322; APB, St.Jan II, Obituarium, p.312; Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 185; GAH, THG 1249 (9 mrt.1399); Van Dijck, De Bossche optimaten, 164; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 160.
3.AAB II, hs. Kievits, p.19; Bijlage II 279.2, 318.24, 318.28, 318.29, 318.40; Hens e.a., Mirakelen, 184 nr.8, 186 nr.9, 248 nr.68, 347 nr.174, 403 nr.226.
4.Bijlage II 318.28, 355.1, 355.2; Van Dijck, De Bossche optimaten, 164 (de spinde van Jan Slotel was de eerste spinde van de O.L.V.-broederschap, die van heer Arnt van Scindel de tweede); GAH, RA 1219, fo.23r (20 dec.1448); OLVB 49, fo.27r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.240.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 689

n: vermelding in een voetnoot