afb. Frans van Mieris de Oude, 1666

Florentius Schuyl

Schiedam 13 maart 1619 - Leiden 5 september 1669 (50)

Genealogie
Noordbrabantse studenten

4662. SCHUYL (Schulius, Schuilius), Florentinus

633
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 633
Sassen

Florentius Schuyl

Schiedam 13 maart 1619 - Leiden 5 september 1669
89
90
91
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 89-93
Artikelen
1963

Ferd. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam - 1963
dwc.knaw.nl
Boeken
1974

Gerrit Arie Lindeboom

Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde
s.l. 1974
 
Afbeeldingen
  • 1663
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 112, 120, 123, 124, 125, 129, 134, 138, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 390-391

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.106

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 309, 516

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 202-206, 212-214, 216, 218, 234

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 89-93

n: vermelding in een voetnoot