afb. Frans van Mieris de Oude, 1666

Florentius Schuyl

Schiedam 13 maart 1619 - Leiden 5 september 1669 (50)

Genealogie
Noordbrabantse studenten

4662. SCHUYL (Schulius, Schuilius), Florentinus

633
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 633
Sassen

Florentius Schuyl

Schiedam 13 maart 1619 - Leiden 5 september 1669
89
90
91
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 89-93
Artikelen
1963

Ferd. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam - 1963
dwc.knaw.nl
Boeken
1974

Gerrit Arie Lindeboom

Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde
s.l. 1974
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 112, 120, 123, 124, 125, 129, 134, 138, 264

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.106

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 309, 516

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 202-206, 212-214, 216, 218, 234

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 89-93

n: vermelding in een voetnoot