Everhardus Schuylius (zoon van Hermannus)

± 1588 - 1681

Abels en Wouters

Schuylius (Schuyl), Everhardus Hermanszoon

Geboren ± 1580 te Noorderloos als zoon van Herman Schuyl, predikant aldaar; studie te Leiden (imm. 15 september 1627 als kandidaat in de medicijnen en drie dagen later gepromoveerd); predikant te Westmaas, bevestigd 21 juli 1611; Oud-Beijerland 1620; Schiedam 1623, waar hij ook als arts werkzaam was; 's-Hertogenbosch, bevestigd 4 augustus 1630; emeritus 10 november 1665; overleden te 's-Hertogenbosch na 10 november 1665.
De grote kerkelijke vergadering van 's-Hertogenbosch I (1985) 29
Functies

Everhardus Schuylius

Functies / onderscheiding(en)

  • 1611. Predikant Westmaas, 21 juli 1611
  • 1620. Predikant Oud-Beijerland
  • 1623. Predikant Schiedam
  • 1630. Predikant 's-Hertogenbosch, 4 augustus 1630
  • 1665. Emeritus, 10 november 1665
Genealogie
Lieburg

Everhardus Schuylius

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1630-1665
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Artikelen
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I (1911) 1466-1467
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
Stadsrekeningen
1630 Kapittel 23.
Toelaag voor reiskosten aan den Predikant Schuijl.
Inventaris der archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 (1866) 1369
 
1632 Kapittel 36.
Betaling aan den Predikant Schulius, voor zekere boeken schepenen aangeboden.
Inventaris der archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 (1866) 1382
 
1633 Kapittel 35.
Geheime uitgaven van Dominé Everhardus Schuijl, door de Stad teruggegeven.
Inventaris der archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 (1866) 1389
 
1638 Kapittel 36.
Toelaag aan Dominé Everhardo Schulio, voor de onkosten op de promotie van zijnen zoon en voor zijne thesis der Stad opgedragen.
Inventaris der archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 (1866) 1416
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 369, 372

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 221

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 19, 120, 124, 167, 168, 172

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 576

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 140

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 255, 258, 267, 347, 350, 351, 369

n: vermelding in een voetnoot