Willem Schuyl de Walhorn

's-Hertogenbosch 11 september 1636 - 22 november 1713 (77)

Brouwer, Meijer en Schellekens

78. Mr. Willem Schuyl de Walhorn

40
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 40
Genealogie
Noordbrabantse studenten

4667. SCHUYL VAN WALHORN, Wilhelmus

634
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 634
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 634

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 40

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 500

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 243

n: vermelding in een voetnoot