afb.

Ludovicus Henricus Christianus Schutjes

Eindhoven 25 december 1818 - Orthen 9 januari 1892 (73)

Schutjes werd in 1841 professor aan het seminarie te St. Michielsgestel, in 1853 kapelaan te Goirle, het volgende jaar directeur van het instituut der Broeders te 's-Hertogenbosch, in 1855 rector der Godshuizen aldaar, en in 1864 pastoor te Orthen.
Hij schreef: Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, 5 dln. 's-Bosch. 1870-'74.
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (Amsterdam 1888-1891)
Artikelen
1939

J. Cunen

Aanvulligen op Schutjes' Geschiedenis van het Bisdom Den Bosch
Bossche Bijdragen XVI (1939) 285
 
1956

A.M. Frenken

Aanvullingen op Schutjes „Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch”
Bossche Bijdragen XXIII (1956) 46-112, 113-166
 
1987

Lud. Henr. Christian Schutjes

Geschiedenis van Bokhoven Cromvoirt Empel Engelen Orthen
Boschboom Bladeren 35 (1987) 1-64
 
Boeken
1870

Lud. Henr. Christian. Schutjes

Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch : Eerste deel
St. Michiels-Gestel 1870
1872

Lud. Henr. Christian. Schutjes

Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch : Tweede deel
St. Michiels-Gestel 1872
1872

Lud. Henr. Christian. Schutjes

Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch : Derde deel
St. Michiels-Gestel 1872
1873

Lud. Henr. Christian. Schutjes

Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch : Vierde deel
St. Michiels-Gestel 1873
1876

Lud. Henr. Christian. Schutjes

Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch : Vijfde deel
St. Michiels-Gestel 1876
 
Afbeeldingen
  • 29 januari 1892
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 111, 113, 129

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 365

A.M. Frenken, 'Aanvullingen op Schutjes „Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch”' in: Bossche Bijdragen XXIII (1956) 46-112, 113-166

G.P.J. Giezenaar, De strijd tussen kerk en staat (1938) 8n, 47n, 90n

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 49

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 226

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 9, 32n, 122n, 124n, 134n, 148n, 168n, 234n, 236n, 273n, 284

W.J.F. Juten, 'Aanvullingen op Schutjes' geschiedenis van 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1902) 80-90

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 12

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 447, 461

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 6, 9, 16, 58, 123, 128

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 170; 16 (1999) 108, 109; 33 (2016) 80

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 40n, 41n, 52n, 83n, 86n

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 43, 45, 173, 198

L. Scheeder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976) 8, 184

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 49

Ch. C.V. Verreyt, 'Aanvulling op Schutjes' geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1896) 152-158, 229-235

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 368n

n: vermelding in een voetnoot