afb. Pierre Weijnen

Gerhard Heinrich Schute

Garen 21 oktober 1853 - 's-Hertogenbosch 17 februari 1925 (71)

Alink

Papieren verleden zette Bossche familie een hak

Eric Alink | Brabants Dagblad woensdag 2 mei 2018
Genealogie
Naturalisatie

No. 203. Wet van den 9den November 1887, houdende naturalisatie van Gerhard Heinrich Schute

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1887
Literatuur en bronnenpublicaties

Eric Alink, 'Papieren verleden zette Bossche familie een hak' in: Brabants Dagblad woensdag 2 mei 2018

Ad van Drunen en Jan van Oudheusden, Het Huys van Boxtel en zijn buren (2018) 196, 197, 198, 199

n: vermelding in een voetnoot