Nicolaas Schuiring

Ternaard ? - Haarlem 27 januari 1728

Functies

Nicolaas Schuiring

Functies / onderscheiding(en)

  • 1679. Predikant Oldeholtpade, maart 1679
  • 1682. Predikant Makkum, december 1682
  • 1690. Predikant Harlingen, maart 1690
  • 1693. Predikant 's-Hertogenbosch, september 1693
  • 1695. Predikant Leeuwarden, december 1695
  • 1698. Predikant Haarlem, september 1698
Lieburg

Nicolaas Schuiring

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1693-1695
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Artikelen
1949

Van Alphen

Nicolaus Schuyringh
Gekomen van Harlingen september 1693, vertrokken naar Leeuwarden 16 december 1695
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek 1949, blz 264
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 221

n: vermelding in een voetnoot