afb. M. Verveer

Ludovicus Johannes Hubertus ridder de van der Schueren

's-Hertogenbosch 29 april 1800 - 's-Gravenhage 8 maart 1886 (85)

Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 24, 93
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 4 (1886) 41

Nederland's Adelsboek (1905) 655, 656-657

W.A.M. de Bruijn, 'Zorreth, drie generaties militairen' in: Gens Nostra 6/7 (2010) 271n

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 132, 434; Bijlage 15, 39, 93, 99, 101-103, 105, 201, 211, 214-215, 217, 220-221, 224-225, 227, 295

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 24, 93

n: vermelding in een voetnoot