afb. Anoniem, 1877

Johannes Franciscus de van der Schueren

's-Hertogenbosch 21 maart 1798 - 's-Hertogenbosch 30 juli 1880 (82)

Functies

Johannes Franciscus de van der Schueren

Functies / onderscheiding(en)

  • Lid Gedeputeerde Staten van Noord-brabant
  • 1ste luitenant der schutterij van Den Bosch, 1815
  • Regent van het roomsch armenweeshuis, 1827
  • Kapitein, 1831
  • Ridder M.W.O. 4de klasse, 1831
Genealogie
Wildeman

Johannes Franciscus ridder de van der Schueren

M.G. Wildeman, De ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 23
Kunstafbeeldingen

Portret van J.F. Ridder de van der Schueren

vervaardiger: Anoniem
datering: 1877
techniek: olieverf op doek, 72.0 x 64.0 cm
lijst: 88.5 x 80.0 cm
credit: Schenking van de Stichting Het Voormalig Roomsch Armen Weeshuis 's-Hertogenbosch

J.F. Ridder de van der Schueren (1798-1880) was regent van het Roomsch Armen Weeshuis te 's-Hertogenbosch sedert 1827. Hij vierde op 14 september 1877 zijn gouden jubileum. Bij die gelegenheid is zijn portret geschilderd. Hij was tevens lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Midden onder op de lijst: 'Jhr. J.F. Ridder de van der Schueren 1827-1877'.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 16053; 11785.110)
Afbeeldingen
  • 30 juli 1880
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 157

W.A.M. de Bruijn, 'Zorreth, drie generaties militairen' in: Gens Nostra 6/7 (2010) 271n

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 132, 184, 185 (afb. 3.10), 201, 214, 221, 269, 270 (afb. 4.7), 276, 332, 367, 464; Bijlage 15, 39, 93, 101-103, 105, 107, 118, 120, 128, 131, 141, 143, 149-150, 161, 168, 201, 211, 214-215, 217, 220-221, 224, 228-229

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 299, t3.10, t7.6

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 145

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 447, 448

Nederland's Adelsboek (1905) 655-656; (1927) 60-61; (1931) 69; (1935) 71-72; (1939) 71; (1951) 178-179; (1958) 193; (1964) 202

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 10, 70, 73, 99

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 189

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 23, 24

n: vermelding in een voetnoot