afb. Anoniem, 1877

Johannes Franciscus de van der Schueren

's-Hertogenbosch 21 maart 1798 - 's-Hertogenbosch 30 juli 1880 (82)

Functies

Johannes Franciscus de van der Schueren

Functies / onderscheiding(en)

  • Lid Gedeputeerde Staten van Noord-brabant
  • 1ste luitenant der schutterij van Den Bosch, 1815
  • Regent van het roomsch armenweeshuis, 1827
  • Kapitein, 1831
  • Ridder M.W.O. 4de klasse, 1831
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 23
Kunstafbeeldingen

Portret van J.F. Ridder de van der Schueren

vervaardiger: Anoniem
datering: 1877
techniek: olieverf op doek, 72.0 x 64.0 cm
lijst: 88.5 x 80.0 cm
credit: Schenking van de Stichting Het Voormalig Roomsch Armen Weeshuis 's-Hertogenbosch

J.F. Ridder de van der Schueren (1798-1880) was regent van het Roomsch Armen Weeshuis te 's-Hertogenbosch sedert 1827. Hij vierde op 14 september 1877 zijn gouden jubileum. Bij die gelegenheid is zijn portret geschilderd. Hij was tevens lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Midden onder op de lijst: 'Jhr. J.F. Ridder de van der Schueren 1827-1877'.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 16053; 11785.110)
Afbeeldingen
  • 30 juli 1880
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 157

W.A.M. de Bruijn, 'Zorreth, drie generaties militairen' in: Gens Nostra 6/7 (2010) 271n

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 132, 184, 185 (afb. 3.10), 201, 214, 221, 269, 270 (afb. 4.7), 276, 332, 367, 464; Bijlage 15, 39, 93, 101-103, 105, 107, 118, 120, 128, 131, 141, 143, 149-150, 161, 168, 201, 211, 214-215, 217, 220-221, 224, 228-229

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 299, t3.10, t7.6

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 145

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 447, 448

Nederland's Adelsboek (1905) 655-656; (1927) 60-61; (1931) 69; (1935) 71-72; (1939) 71; (1951) 178-179; (1958) 193; (1964) 202

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 10, 70, 73, 99

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 189

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 23, 24

n: vermelding in een voetnoot