afb.

De van der Schueren

Algemeen

Nederland's Adelsboek

De van der Schueren

Nederland's Adelsboek (1949) 152
Wikipedia

De van der Schueren

nl.wikipedia.org
Literatuur en bronnenpublicaties

Encyclopedie van Noord-Brabant (1986) 28

Nederland's Adelsboek (1905) 655-658

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 154, 192, 233, 307, 390, 410, 412; Bijlage 71-72, 161, 183, 202, 223, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 99, 100

L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 59, 247

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) 14, 87

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 90; II. 39, 96; III. 441, 518

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 23, 24, 80, 93

n: vermelding in een voetnoot