Leonardus van Schijndel

- Diest 20 mei 1665

Artikelen
1953

B. v. S.

De Familie van Mr. Leonardus van Schijndel, pastoor van de Sinte Catharina te 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen XXI (1953) 254-259