Leonardus van Schijndel

- Diest 20 mei 1665

Artikelen
1953

B. v. S.

De Familie van Mr. Leonardus van Schijndel, pastoor van de Sinte Catharina te 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen XXI (1953) 254-259
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 304

n: vermelding in een voetnoot