Maria Francisca Johanna van Schevichaven

Arnhem 16 juni 1813 - 's-Hertogenbosch 6 september 1890 (77)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 298

Jacob Jonker, 'De familie Bolsius en de Sint-Jan' in: inbrabant 2 (2020) 45

n: vermelding in een voetnoot