Antonius Schenkelin

? - Antwerpen 27 september 1630

Kloosternaam: Philippus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Joanna Lowies. Inkleding te Hent op 1 mei 1619. Ontvangt de tonsuur te Antwerpen op 18 september 1620 en de mindere orden te Mechelen op 25 maart 1622. Tot subdiaken gewijd aldaar op 26 maart 1622. Sterft zonder jurisdictie te Antwerpen op 27 september 1630.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 539, nr. 390..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 539

n: vermelding in een voetnoot