afb.

Mathieu Cornelis Maria Schellekens

's-Hertogenbosch 6 september 1867 - 's-Hertogenbosch 25 februari 1927 (59)

Functies

Mattheus Cornelis Maria Schellekens

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Lid van de Aarts-Broederschap der H. Familie, 44 jaar
  • Lid St. Alphonsuskoor, 47 jaar
  • Lid de Vereeniging van de H. Vincentius Paulo
  • Broedermeester der Processie 's-Bosch-Uden, meer dan 25 jaar
  • Organist der kerk Paters Redemptoristen
  • Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
Genealogie
Afbeeldingen
  • 25 februari 1927