Fredericus Goeswini Schaeck

? - 1524

Bichelaer, van den

350. Schaeck, Fredericus Goeswini

Noten
1.Bijlage II 27.15 (kwitanties d.d. 26 jan.1508), 350.1 t/m 350.11, 386.4; Schutjes, Geschiedenis, IV 206, 311, 376; Bijsterveld, Laverend, II 658 nr.2647; APB, St.Jan II, rekening van de executeurs-testamentair van Willem en Jan Gijsberts, broers (1508); OLVB 49, fo.34v; APB, St.Jan II, Obituarium, p.272; Verwijzingen naar akten van meester Frederick: Bijlage II 234.2, 234.3, 343.5, 350.7; RANB, SCO 1, fo.75r (20 sept.1513).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

80r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 679

n: vermelding in een voetnoot