afb. J. Schreuder, 1928

Heinrich Joseph Maria Schade

Groningen 17 mei 1881 - Suez 6 maart 1948 (66)

Archief
Biografie

Heinrich Joseph Maria Schade

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Genealogie
Artikelen
1997

Jan Hoofs

Het drama Dr. H. Schade : Jeugdjaren, schooljaren, militaire loopbaan, geneesheer-directeur, arrestaties, Kamp Vught en toen ...
Rosmalla Extra 7 (1997) 1-32
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 295

n: vermelding in een voetnoot