Marie Henriette Olivie Josephine Schade van Westrum

Arnhem 1859 - 's-Hertogenbosch 12 februari 1934

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1939) 475

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 95, 104

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 366

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LXXX

n: vermelding in een voetnoot