Ernestus Arnoldus Schade van Westrum

Schiedam 29 april 1825 - Pau (Frankrijk) 29 april 1859 (33)

Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 103
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1905) 635; (1936) 223; (1939) 475; (1951) 72; (1953) 377; (1971) 326

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 96, 104, 121

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 366

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 103

n: vermelding in een voetnoot