afb. 2014

Familie Schade van Westrum

Algemeen

Bijleveld (1925)

Schade van Westrum

188
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 188
Bijleveld (1949)

Schade

149
Nederland's Adelsboek (1949) 149
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1905) 635-636; (1927) 23-24; (1931) 22-23; (1935) 29-30; (1939) 26-27; (1951) 69-73; (1958) 131-132; (1964) 134-135; (1970) 147-148; (1979) 45-46; (1986) 49-50

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 188; II (1930) 192

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 117

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 203

n: vermelding in een voetnoot