Johannes Sceyvel

? - 1352

Bichelaer, van den

351. Sceyvel, Johannes - de Buscoducis

Noten
1.Jacobs, Justitie, 257-258; GAH, OA, Schepenzegels, nrs.24 en 38; Bijlage II 131.9; GAH, THG 551 (10 sept.1364), 582 (9 mei 1366), 674 (30 mrt.1370); GAH, GG 3315 (regest 269) (27 juli 1396).
2.GAH, THG 674 (30 mrt.1370), 1048 (17 dec.1389), 1106 (30 mrt.1392), 1583 (14 jan.1417); Van Rooij, Het oud-archief, II 58 nr.203, 75-76 nrs.269 en 270, 77 nr.274, 87 nr.312 (= akte 272.2); GAH, RA 1179, fo.322v (16 jan.1393), p.371 (1392), RA 1197, fo.348v (1427); OLVB 52, band 0, fo.42v (1365/66), fo.51v (1370/71); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.226; Van Dijck, De Bossche optimaten, 466; Bijlage II 308.8; Vgl.: APB, St.Jan II, Obituarium, p.285 (18 sept.: Lysbeth Goyarts Sceyvel, vrouw van Adam van Ghestel).
3.Jacobs, Justitie, 259; Glebbeek, "De kerkfabriek", 191; GAH, RA 1176, fo.141r (9 aug.1380), fo.221v (1381), fo.343r-v (7 en 9 febr.1384), RA 1178, fo.202v (1391), RA 1179, fo.278r (1391), RA 1180, p.458 (28 juni 1396), RA 1182, fo.295v (9 okt.1400), RA 1185, fo.307r (1407/08), RA 1188, fo.316r (1414), RA 1189, fo.13v (1414/15), fo.223r (8 nov.1415), RA 1190, fo.418v-419r (8 juni 1418), RA 1191, fo.367v (17 febr.1420), RA 1192, fo.3r (1421), fo.133r (1420/21), fo.308v (20 febr.1422), RA 1193, fo.18v (15 okt.1421), fo.362v (11 mei 1423), RA 1195, fo.103r (1425), RA 1197, fo.183v (20 dec.1425), RA 1225, fo.82r (18 juni 1455), RA 1271, fo.268r-v (16 dec.1502); Hens e.a., Mirakelen, passim; GAH, THG 701 (28 apr.1371), 838 (jaar 137-), 1583 (14 jan.1417), 1876 (2 jan.1434), 1878 (22 jan.1434); OLVB I, schepenakte d.d. 4 apr.1402; Bijlage II 152.5, 258.5, 264.71, 264.48, 308.8, 318.40, 382.19, 318.25, 318.26; Van Rooij, Het oud-archief, II 105 nr.380, 131 nr.485, 263 nr.969; Spierings, Het schepenprotocol, 252; OLVB 52, band 0, fo.140v (1394/95); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 153; GAH, AVMGH 4, fo.214v (11 juli 1376); Vgl.: LVB 49, fo.29v (Godefridus Sceyvel, filius Johannis, overl. 1422/23); Veel van de gegevens over leden van de familie Sceyvel in de zestiende-eeuwse obitus fratrum blijken niet juist.
4.Bijlage II 44.1, 264.19, 308.8, 318,4, 318.13; GAH, RA 1176, fo.202r (27 mrt.1381), RA 1180, p.213 (1393/95), p.439, p.531 (1395/96), p.623-624 (1396/97), RA 1181, fo.62v (1398/99), fo.174v (1399), RA 1182, fo.5v (1399/1400), RA 1185, fo.226r (3 nov.1407); Spierings, Het schepenprotocol, 270, 273; Jacobs, Justitie, 261; OLVB 52, band 1, fo.10r (1401/02); APB, St.Jan II, Obituarium, p.292; Van Rooij, Het oud-archief, II 23 nr.72, 42-43 nr.139, 70-71 nr.250, 75 nr.266, 189 nr.692; Jacobs, Justitie, 260-263; GAH, THG 789 (27 nov.1376), 811 (28 okt.1377), 834 (7 dec.1378), 850 (21 juli 1380), 1048 (17 dec.1389), 1106 (30 mrt.1392); Zie ook: Kappelhof, Armenzorg, 15; Vgl.: OLVB 49, fo.24v (Johannes Sceyvel, senator opidi, overl. 1399).
5.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 154; Bijlage II 44.1, 101.3 (vermelding van zijn huis), 308.7, 308.8, 308.11 (huis), 318.13, 401.10 (huis); GAH, RA 1175, fo.79r (ca.1391/94), RA 1216, fo.212v (1446); Van Sasse van Ysselt, Nieuwe catalogus ..., eerste supplement, 19-21 nrs.44-47 (1411-1413); OLVB 52, band 1, fo.21v (1403/04); GAH, THG 1187 (12 febr.1396), 1491 (28 mei 1410), 1492 (3 juni 1410), 1876 (2 jan.1434), 1878 (22 jan.1434); Vgl.: OLVB 49, fo.28r (Godefridus Sceyvel, filius Johannis, iunior, senator opidi, overl. 1403/04).
6.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 152; Jacobs, Justitie, 259; Van Rooij, Het oud-archief, II 58-59 nr.204, 73 nr.259, 245 nr.906; Bijlage II 264.19, 351.5, 351.7; GAH, RA 1175, fo.42v (ca.1396), RA 1176, fo.93v (27 nov.1379), RA 1178, fo.40r (mei 1388), RA 1179, fo.270r (7 juli 1391), fo.309r (10 nov.1393), RA 1193, fo.148r (8 okt.1422); RANB, BS 1011 (13 okt.1383); APB, St.Jan II, Obituarium, p.285; Zie ook: Spierings, Het schepenprotocol, 160 noot 2; Vgl.: OLVB 49, fo.27r (Ghijsbertus Scheyvel, overl. 1393).
7.RANB, BS 1011 (13 okt.1383); Bijlage II 351.1 t/m 351.11; Tabel 3.2, nr.3; OLVB 52, band 0, fo.129v (1391/92), fo.137v (1393/94), fo.147v (1395/96), band 1, fo.26r (1404/05); Verwijzing naar akte van Jan Sceyvel: Bijlage II 1.7; Heer Jan Sceyvel: OLVB 52, band 0, fo.3r (1329/30), fo.6r (1338/39), fo.8r (1340/41); APB, St.Jan II, Obituarium, p.208; OLVB 49, fo.24v, vgl. fo.25r (dominus Arnoldus Sceyvel, overl. 1352); GAH, RA 1218, fo.70r (30 jan.1448), RA 1238, fo.54v (1469); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.31, p.105, p.225 (laat goederen na aan ), p.253; Jan Sceyvel, zoon van Rutger van Kessel: GAH, THG 551 (10 sept.1364); GAH, AVMGH 4, fo.90v-91r (18 okt.1389); Zie ook: GAH, RA 1175, fo.200r (1369/70); Jan Sceyvel, zoon van Arnt van Vechel: GAH, RA 1182, fo.324r (1400/01).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Zegel

Zegel Johannes Sceijuel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 380

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 270, 273

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot