Jan die Sceper

? - tussen 1523 en 1529

Genealogie
Schuttelaars

Jan die Sceper

Literatuur
PB 171v, 299a-v; SP 1269 22v, 24, 1281 158r, 1333 5v, 1341 224r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 478

n: vermelding in een voetnoot