afb.

Alexander Frederik de Savornin Lohman

Groningen 29 mei 1837 - 's-Gravenhage 11 juni 1924 (87)

Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. Stond echter wel open voor argumenten van anderen. Had een sterk juridische inslag bij de benadering van vraagstukken. Werd in 1879 Tweede Kamerlid voor de antirevolutionairen en bleef dat tot 1921 (onderbroken door een kort ministerschap in het kabinet-Mackay en enige jaren in de Eerste Kamer). Brak samen met Kuyper met de Hervormde Kerk, maar keerde zich later af van de antirevolutionaire voorman. Van 1884 tot een conflict in 1896 hoogleraar aan de VU. Voor- en nadien rechter. Als vooraanstaand, invloedrijk staatsman was hij tot op hoge leeftijd één van de belangrijkste adviseurs van koningin Wilhelmina.
parlement.com
Archief
Duijvendak

Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
Functies

Jhr. mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman

90
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 90
Genealogie
Wikipedia

Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman

wikipedia.org
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (1979) 522-525

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 90

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 77-79, 186, 189

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 212, 292; Bijlage 30, 138, 141, 147

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327

Marlies Enklaar e.a., Het oog van Jan Veth : Schilder en criticus rond 1900 (2023) 132

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 96-107, 279, 317

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 158

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules (2017) 213, 239

Nederland's Adelsboek (1905) 427, 428; (1924) 454; (1926) 90-92; (1928) 455; (1930) 84-86; (1934) 83-84; (1936) 470; (1938) 83-85; (1940) 617; (1941) 399; (1948) 426-427; (1955) 128; (1956) 497-498; (1960) 123; (1962) 399-400; (1967) 117; (1968) 396-397

Onze Afgevaardigden (1905) 254, 255

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LIII

n: vermelding in een voetnoot