afb.

Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen

Hedel 20 augustus 1811 - 's-Hertogenbosch 25 januari 1876 (64)

Duijvendak

Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen

347
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 347
Genealogie
Juten

mr. Napoléon François Charles Joseph Sassen

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 84
Artikelen
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, voorzitter 1852-1855
Taxandria XLIV (1937) 20
Afbeeldingen
  • 25 januari 1876
  • 27 april 1875
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 50-51, 64, 74-75, 84, 158, 189

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 347

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 84

P.C. Molhuysen e.a., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IX (1933) 947-948

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 443

n: vermelding in een voetnoot