Leonardus Antonius Sassen

's-Hertogenbosch 16 februari 1787 - 's-Hertogenbosch 4 september 1862 (75)

Duijvendak

Leonardus Antonius Sassen

347
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 347
Genealogie
Juten

Leonardus Antonius Sassen

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 84
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 50-51, 75

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 347

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 84

n: vermelding in een voetnoot