afb. 1831

Jan Hendrik Sassen

's-Hertogenbosch 27 mei 1785 - 's-Hertogenbosch 5 mei 1830 (44)

Duijvendak

Mr. Joannes Henricus Sassen

346
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 346
Genealogie
Sassen

Jan Hendrik Sassen

Den Bosch, 27 mei 1785 - 5 mei 1830
86
87
88
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 86-88
Van Kempen

Mr. J.H. Sassen

368
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 368
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

8v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 85
 
1970

Ferd. Sassen

SASSEN Jan Hendrik
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 86-88
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1941) 281

Varia Historica Brabantica III (1969) 326

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 49-50, 56, 58, 74-75, 90, 268-269

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 676-677

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 272, 275-276

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 105, 142, 346, t5.2, t10.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 295

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 83, 101, 366, 431

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 70, 81, 89, 99, 101-103, 122, 131, 137, 178, 195, 212-214, 229, 251, 254, 268, 271-272, 276, 349, 352, 368

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 17

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 86-88

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 229, 236, 266

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXI, XXXIV

n: vermelding in een voetnoot