afb.

Familie Sassen

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 74-75

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 346-348

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 272, 275-276, 304, 476-477; Bijlage 142

Onze Afgevaardigden (1905) 70, 71

L.P.L. Pirenne, Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 184, 282, 301-305, 332, 333

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I 70, 213, 214, 254, 264, 265; II 262, 427; III 163, 166, 207, 303

n: vermelding in een voetnoot