afb.

Familie Sasse van Ysselt

Algemeen

Bijleveld (1925)

Van Sasse van Ysselt

187
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 187
Bijleveld (1949)

Van Sasse

149
Nederland's Adelsboek (1949) 149
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 117

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 71-72, 161, 184-186, 202-203, 223, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 345-346

Nederland's Adelsboek (1927) 19-23; (1931) 19-22; (1935) 25-29; (1939) 22-26; (1951) 58-68; (1958) 124-131; (1964) 127-134; (1970) 140-146; (1979) 39-45; (1986) 41-48

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 187; II (1930) 192

n: vermelding in een voetnoot