Arnoldus Sartoris

Bichelaer, van den

345. Sartoris, Arnoldus - (alias Posteleyns) de Roda Sancte Ode

Noten
1.Van Rooij, Het oud-archief, II 452 nr.1632, 466 nr.1682; AAB I, IV.D.9 (22 juni 1517), IV.D.11 (5 nov.1517), IV.D.12 (idem), IV.D.19 (14 mrt.1522); Bijlage II 182.24, 345.1 t/m 345.12; Akten van na 1531: SAADV, RA Boxtel 62 (1539-1542), band (Oirschot, 6 dec.1532); ABH, ZZ 340 (20 okt.1534); RAH, St.Truiden 1832 (3 en 16 juni 1535); RAU, Oudm. 1886 (14 aug.1535); Onvolledig afgeschreven akten: AAT II, 125, fo.50v-53r (30 sept.1528), fo.58v-59r (1529); Door Arnt gecollationeerde afschriften: GAH, GG 60 nr.3 (afschriften van vijf akten uit 1530 en 1531, waarvan er één door Arnt in het Middelnederlands werd ondertekend: "Arnt Snyders off Posteleyns, notarius geadmitteert").
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)