afb.

Theodorus Sanders

Amsterdam 10 juli 1785 - 1869

Functies

Theodorus Sanders

Functies / onderscheiding(en)

  • ????. Predikant Bergambacht
  • 1818. Predikant 's-Hertogenbosch, 13 september 1818
  • 1835. Predikant Woerden, 12 april 1835
Artikelen
1949

Van Alphen

Theodorus Sanders
Gekomen van Bergambacht 13 september 1818, vetrokken naar Woerden 12 april 1835
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
Bronsveld
1869 's Hertogenbosch, 28 Febr. Heden werd aan de Gemeente het overlijden bekend gemaakt van een onzer vorige Leeraren, Ds. T. Sanders. Van 1818 tot 1835 was hij met ijver en trouw alhier werkzaam in de Evangeliebediening, en ook na zijn vertrek deed hij gedurig van zijne belangstelling blijken door milde ondersteuning onzer armen. (pag 556)
Literatuur
Dr. A.W. Bronsveld. Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1869.