Johannes Gijsbertus Maria (Jan) Sanders

1955

Artikelen
2004

J.G.M. Sanders

De Bossche kroniekschrijvers Molius en Cuperinus: een paar apart
Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 96-128
 
2004

J.G.M. Sanders

Peter van Os in Weert
Bossche Bladen 1 (2004) 25-28
2016

Jan Sanders

Verkloostering in het vijftiende-eeuwse 's-Hertogenbosch
Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 77-111
 
2017

Jan Sanders

Het kapittel van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch en zijn rechten als pastoor, 1412-1559
Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 77-111
 
2020

Jan Sanders

Wijdingsverzoeken aan de bisschop van 's-Hertogenbosch (1574-1642)
inbrabant 4 (2020) 52-53
 
2020

Jan Sanders

De strafrechtspraak door officiaal en bisschop van 's-Hertogenbosch, 1559-1631
Noordbrabants Historisch Jaarboek 37 (2020) 89-131
 
2021

'Overheden, zorg dat je je administratie op orde hebt'

Jan Sanders (66) staat aan de vooravond van zijn afscheid als rijksarchivaris bij het BHIC. Dat hij in zijn carrière ook óók 'bewaker' van het provinciearchief en van waterschap- en gemeente-archieven is geworden, ach, dat kwam allemaal zomaar op zijn pad.
Mari van Rossem | Brabants Dagblad, zaterdag 31 juli 2021 | 52
 
2021

Rijksarchivaris Sanders krijgt lintje bij afscheid

Rijksarchivaris Jan Sanders uit Den Dungen is bij zijn afscheid van het Brabants Historisch Informatie Centrum gistermiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Maartje Spieksma | Brabants Dagblad, vrijdag 10 september 2021 | 3
 
2023

Jan Sanders

Een pauselijke bul : De Sint-Corneliskapel in 's-Hertogenbosch en de gasthuizen van Aert Heym
Schatten van Vught : Tijdschrift van de stichting Erfgoed Vught 6 nr. 1 (2023) 15-26
 
Boeken
1990

J.G.M. Sanders

Waterland als woestijn : Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595
Verloren | Hilversum 1990 | ISBN 90-7040-326-9
 
1993

J.G.M. Sanders (red.)

Noord-Brabant in de negentiende eeuw
Verloren | Hilversum 1993 | ISBN 90-6550-367-6
 
1996

J.G.M. Sanders

Voorwaarts... mars!
Rijksarchief in Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch 1996 | ISBN 90-7437-610-X
 
1996

J.G.M. Sanders (red.)

Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795
Verloren | Hilversum 1996 | ISBN 90-6550-532-6
 
1998

J.G.M. Sanders

Van meters en schatters : Bronnengids voor grondbelasting en kadaster in Noord-Brabant ca. 1826-1833
Rijksarchief in Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-7437-611-8
 
2000

Y.J.A. Welings, C.J.M. van der Heijden, J.G.M. Sanders

Hoenen en kapoenen : Gids van het cijnsregister betreffende Noord-Brabant, 14de -20ste eeuw
Rijksarchief in Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch 2000 | ISBN 90-7437-612-6
 
2002

J.G.M. Sanders (red.)

Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-1814
Verloren | Hilversum 2002 | ISBN 90-6550-628-4
 
2003

Hoekx, Hopstaken, Lith-Drooglever Fortuijn, Sanders

Kroniek van Molius : Een zestiende-eeuwse Bossche priester over de geschiedenis van zijn stad
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-675-x
 
2010

Lia van der Heijden en Jan Sanders

De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841)
Verloren | Hilversum 2010 | ISBN 80-8704-179-3
 
2011

J.G.M. Sanders

Revolutionair in Brabant, royalist in Holland
Verloren | Hilversum 2011 | ISBN 90-8704-218-9
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 224, 260; 13 (1996) 7, 125, 276; 16 (1999) 272, 285, 286; 33 (2016) 77-111; 34 (2017) 77-111

n: vermelding in een voetnoot