afb.

Joannes Andreas Ludovicus (Jo) van de Sanden

's-Hertogenbosch 8 april 1894 - 16 november 1981 (87)

Archief
De Gruyter (1912)

Personalia van de pioniers, die vůůr 1912 in dienst kwamen: J. v.d. Sanden

26
27
28
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
De Gruyter (1937)

Mijn zilveren ambtsjubileum (1 mei 1937)

18
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Functies

Jo van de Sanden

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Boekhouder bij De Gruyter
  • Lid St. Alphonsuskoor, september 1920
  • Secretaris St. Alphonsuskoor, 26 juni 1922 - 11 mei 1950
  • Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, 16 juni 1946
Genealogie
St. Alphonsuskoor

Secretariaat van het St. Alphonsuskoor, 1922-1950

Jo van de Sanden, 11 mei 1950
Afbeeldingen
  • -
  • 23 november 1931
  • 22 november 1945
Literatuur en bronnenpublicaties

Paul Kriele, De Gruijter's Snoepje van de Week (1992) 7, 15, 73, 142, 212, 226

J.A.L. van de Sanden, Bedrijfsgeschiedenis I-V (1912-1968) I. 26-28; III. 18

n: vermelding in een voetnoot