Henricus Ryn

25 november 1570 - Oostende 23 februari 1623 (52)

Kloosternaam: Cherubinus van Amersfoort. Kapucijn van de Belgische en vanaf 1616 van de Vlaamse provincie. Zoon van Gerardus en Gerbriga (van) Vorstrenen (of : Veestrenen). Geprofest te Brussel op 25 mei 1593. Woont te Leuven in 1593 en 1596; te Brussel in 1600-1601 en 1605; te Antwerpen en Gent in 1608; te Maastricht in 1610. Jurisdictie te Brugge (28 maart 1610). Van 1617 tot 1620 leidde hij de werken van het nieuwe kloostergebouw op de Vrijdagmarkt te Brugge. Gardiaan te Brugge (1612-1615); gardiaan te Kortrijk (1615-1616) ; diskreet te Brugge (1617); gardiaan te Brugge (1619-1620, overste van het nieuwe klooster); gardiaan te Oostende (1621-1623).
In 1608 genas hij wonderbaarlijk van een aanslepende hevige koorts door de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw te Sint-Denijs-Westrem. In 1610 predikte Cherubinus op Sint-Laurentiusdag (10 augustus) in de kathedraal van Sint-Jan (te 's Hertogenbosch). Zijn optreden maakte een zodanige indruk op de aanwezige Godefridus van Engelant dat deze spoedig daarop een kapucijnenklooster stichtte in 's-Hertogenbosch.
Hij sterft te Oostende op 23 februari 1623.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 1 (1945), blz. 245; 5 (1950), blz. 225, 227, 265, 283; 7 (1952), blz. 175, nr. 1127; 8 (1954), blz. 790; Hildebrand, De eerste Hollandsche Kapucijnen: br. Masseo Poenen of Poecen van Grave (1551/52-1622) en p. Cherubinus Rijn van Amersfoort (1570-1623), in Franciscaansch leven, 11 (1928), blz. 196-199; J. H[uisman], Een wonderbare genezing aan O.L.Vrouw toegeschreven, in Sint Franciscus en Sint Antonius Standaard, 7 (1900-1901), blz. 199.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik I (1945) 245; V (1950) 225, 227, 265, 283; VII (1952) 175; VIII (1954) 790

n: vermelding in een voetnoot