Jacob Janssen in de Ryder

1553 - 1616

Cp

Jacob Janssen in de Ryder

Noten
1.Van Asseldonk (van-asseldonk.nl), geraadpleegd 17 februari 2014; sH, R 1854, f 266, 5 maart 1608.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)