Johan Adriaan Ruysch

's-Hertogenbosch 24 juli 1663 - 27 juli 1736 (73)

Brouwer, Meijer en Schellekens

77. Johan Adriaan Ruysch

39
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 39
Hermans

232. Jan Adriaan Ruysch 1700

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Zegelstempel

Zegelstempel van Johan Adriaan Ruijsch, schepen van 's-Hertogenbosch 1700

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07400)
Zuylen

468. Jan Adriaan Ruijsch

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 39

n: vermelding in een voetnoot