Hendrik Ruysch

's-Gravenhage ± 1622 - 's-Hertogenbosch 25 augustus 1678

Sassen

Hendrik Ruysch

's-Gravenhage ca. 1622 - Den Bosch 25 augustus 1678
85
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 85
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

119
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 658

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 85

C.F.Xav. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 96

Taxandria X (1903) 198, 309

n: vermelding in een voetnoot