Geerlingh Henrickzn Ruysch

? - 15 maart 1632

Cp

Geerlingh Henrickzn Ruysch

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 198.
2.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 658.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

106
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 658

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 92, 129

n: vermelding in een voetnoot