prof. Frederik Lodewijk Rutgers

Breede 26 november 1836 - Amsterdam 19 maart 1917 (80)

Functies

Frederik Lodewijk Rutgers

Functies / onderscheiding(en)

  • ????. Predikant Vlissingen
  • 1877. Predikant 's-Hertogenbosch, 5 augustus 1877
  • 1878. Predikant Amsterdam, 1 september 1878
Artikelen
1949

Van Alphen

dr Frederik Lodewijk Rutgers
Gekomen van Vlissingen 5 augustus 1877, vertrokken naar Amsterdam 1 september 1878
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
Bronsveld
1877 's Hertogenbosch, 29 April. Dr. F.L. Rutgers te Vlissingen heeft de beroeping aangenomen. (pag 693)  
1877 's Hertogenbosch, 5 Aug. Heden werd in ons midden als predikant bevestigd dr. F.L. Rutgers. Zijn voorganger, Ds. H. Pierson, leidde hem tot de gemeente in met 1 Cor. III:11. De bevestigde hield des namiddags zijn intreÍrede met 1 Cor. II:2. (pag 984)  
1878 's Hertogenbosch, 28 Junij. Heden werd ter vervulling der vacature, ontstaan door het vertrek van Ds. F.L. Rutgers naar Amsterdam, door het Kiescollegie het navolgende twaalftal opgemaakt: DD. Dr. H. Brouwer te Zwolle, Dr. J. van Loenen te Hardegarijp, F.D.J. Moorrees te Vianen, H. Fortuijn te Sassenheim, N. Kamp te Goor, P. Moll te Pijnacker, Dr. J. Offerhaus te Eelde, J.W. de Vries te Purmerende, B. van Schelven te Alkmaar, A. Verkouw te Harlingen, G.J. van Lindonk te Heemstede en W. Vliegenthart te Enschede.
5 Julij. Zestal DD. van Lindonk, van Schelven, Verkouw, Kamp, van Loenen, Moorrees. Drietal: de eerste drie. (pag 205)
Literatuur
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 1 (1978) 303-304; Dr. A.W. Bronsveld, Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1877, 1878.