Gerlach de Rover

? - 9 september 1524

Genealogie
Schuttelaars

Gerlach de Rover

Literatuur
PB 6v, 104v, 151r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 25; SP 1272 403v-404r, 1272 247rv, 1283 508r, 1284 409r, 1299 297r, 1302 359v; SPIERINGS, 'De Honshoornik in Middelrode' in: Brabants Heem 32 (1980) 115-116; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 470, 503, 509; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught' in: Taxandria 29 (1922) 7.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Geerlacus die Rouer

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerlach de Rover, schepen van 's-Hertogenbosch 1503

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07298)
Zuylen

219. Geerlaci die Roever

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Stadsrekeningen
1503

Kapittel 8 en 9

Geerlick die Rover kastelein van het kasteel te Heeswijk en Jan Monix, Schepenen te 's-Hertogenbosch gekozen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 74
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 231, 238, 239, 257, 258

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 224, 278, 305, 477

n: vermelding in een voetnoot