Marie Louise Rouppe van der Voort

's-Hertogenbosch 2 juni 1864 - 's-Hertogenbosch 18 november 1943 (79)

Duijvendak

Marie Louise Rouppe van der Voort

364
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 364
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 364

n: vermelding in een voetnoot