afb.

Familie Rouppe van der Voort

Algemeen

Archief
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 142, 203, 209

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 362-364

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 460

n: vermelding in een voetnoot