François van Rotterdam

Tilburg 17 september 1668 - 13 april 1720 (51)

Brouwer, Meijer en Schellekens

75. François van Rotterdam

38
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 38
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

134
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 38

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 651

n: vermelding in een voetnoot