afb.

Maarten van Rossum

Zaltbommel 1478 - Antwerpen 1555

Beroemd en gevreesd veldheer in dienst van de hertog van Gelre. Hij plunderde Den Haag in 1528 en trok in 1542 door Brabant.
's-Hertogenbosch stad in het hertogdom Brabant
Artikelen
1890

F.M.A. Arnolds

XVI. Maarten van Rossem : 14-?-1555
Bossche legenden en verhalen 1 (1890) 288-314
1986

Redactie

Rossen, Maarten van
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 458
 
2007

Antoine de Visser

Maarten van Rossum en de Meijerij (1)
Rosmalla 2 (2007) 4-7
 
2007

Antoine de Visser

Maarten van Rossum en de Meijerij (2)
Rosmalla 3 (2007) 20-24
 
2008

Antoine de Visser

Maarten van Rossum en de Meierij, deel 1
KringNieuws 5 (2007) 3-5
 
2008

Antoine de Visser

Maarten van Rossum en de Meierij, deel 2
KringNieuws 2 (2008) 6-9
 
2008

Antoine de Visser

Maarten van Rossum en de Meierij, deel 3
KringNieuws 3 (2008) 10-11
 
2017

Maarten de meedogenloze, aangenaam

Een symposium, een boekje en een tentoonstelling. Streekgenoten staan stil bij de mislukte veldslag van de Bommelerwaardse veldheer Maarten van Rossem bij Antwerpen, vandaag precies 475 jaar geleden.
Brigit Groeneveld | Brabants Dagblad maandag 24 juli 2017 | Regio 20
 
Boeken
1847

J.D.W. Pape

De levensgeschiedenis van Maarten van Rossem, voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige provincie Noord-Braband
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband | 's-Hertogenbosch 1847
 
Stadsrekeningen
1527

Kapittel 59

Brief van Marten van Rossum aangaande het afloopen en brandschatten van het klooster te Rossum door de soldaten des Bisschops van Utrecht, bij kopij aan den Bisschop gezonden, met een brief der Regering van 's Hertogenbosch , om, in het belang dier stad, den oorlog en onvreden te verhinderen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 437
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 235, 278, 468

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 68, 73, 74, 75

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 43

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 35, 175, 267, 284

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 262

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 106

G.C.A. Juten, 'Maarten van Rossem' in: Taxandria (1922) 127-128

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 174; Bijdragen: 488

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 67

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 141, 152, 154, 241, 258

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 104n

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 206

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 292, 293

J.D.W. Pape, De levensgeschiedenis van Maarten van Rossem (1847) 1-114

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 326, 328, 338

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 12, 125, 231, 275, 295, 297, 299, 301, 303, 305

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) V. 607

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 34

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 353

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 76

n: vermelding in een voetnoot