afb.

Kardinaal Wilhelmus Marinus van Rossum

Zwolle 3 september 1854 - Maastricht 30 augustus 1932 (77)

Bossche Bladen

Kardinaal Van Rossum verbeeld : Standbeeld voor een katholiek voorman

door Geert Donkers

114
115
116
117
118
Noten
1.Het ontwerp voor de reconstructie was een samenwerking van de Gemeente 's-Hertogenbosch en het bureau 'Parklaan'. Het beeld werd gedraaid, omdat aan de zijde van de woningen het geplaveide deel werd gesitueerd.
2.Enige tijd voordat de werken op het Kardinaal van Rossumplein startten, schreef de historicus E. Smits al over het beeld in 's-Hertogenbosch, driemaandelijks tijdschrift over de geschiedenis van 's-Hertogenbosch 5 (1997), nr. 3, p. 95-99.
3.L. van Liebergen (red.), Ars Domini (Uden 1996) 63-64.
4.In de kloosterkerk werd in 1939 op het graf van kardinaal Van Rossum een beeld geplaatst naar ontwerp van professor Enrico Quattrini. Het beeld is vorm gegeven in een zeer traditionele, barokke stijl. Uit: Gerardusklok, maart 2001.
5.Het klooster in Roermond waar het noviciaat gevestigd was, werd beschikbaar gesteld aan een groep Duitse Redemptoristen. Zij verlieten Duitsland vanwege de 'Kulturkampf'.
6.Gegevens ontleend aan: Biografisch Woordenboek van Nederland.
7.L. Rogier, Katholieke herleving (Den Haag 1956), p. 436-488. Het integralisme was een Europees fenomeen dat elders een nog grotere impact had.
8.Naast de standbeelden van Schaepman, Van Rossum en Jeroen Bosch vervaardigde hij standbeelden van Pierre Cuypers en mgr. Alphons AriŽns (Van Liebergen a.w., p.55).
9.R.K. Bouwblad 1933/34, p. 392-394.
10.Gemeentearchief 's-Hertogenbosch (GAHt), Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (maandag 25 Juni 1934, derde blad).
11.GAHt, Semi-statisch archief, code -1.853.3 dossier 6476.
12.E. Smits geeft over de onthulling meer details zoals het speciaal voor de gelegenheid geschreven 'Kardinaalslied', vgl. noot 2, p. 99.
13.GAHt, Huisgezin (23 en 25 juni 1934); Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (25 juni 1934).
Geert Donkers, Bossche Bladen 4 (2005) 114-118
Artikelen
1913

Redactie

Programma van den feeststoet en van de plechtige ontvangst van zijne eminentie kardinaal W.M. van Rossum in de kathedraal van Sint Jan op zondag 20 juli 1913
Teulings ('s-Bosch 1913)
 
1983

Henny Molhuysen

Oe gotte kŤk daor : Kardinaal Van Rossum
Brabants Dagblad donderdag 29 december 1983 (foto)
 
1997

Eddy Smits

Beeld kardinaal van Rossum
's-Hertogenbosch 3 (1997) 95-99
 
2005

Geert Donkers

Kardinaal van Rossum verbeeld
Bossche Bladen 4 (2005) 114-118
 
2021

Stijn Fens

Biografie : Dat vond Rome wel wat, zo'n oerconservatief
Trouw maandag 26 april 2021 | 6-7
 
2022

Wim Hagemans

Uitbundig onthaal voor kardinaal Van Rossum
Bossche Kringen 2 (2022) 54-55
 
Boeken
2021

Vefie Poels

De rode paus : Biografie van Willem van Rossum CSSR [1854-1932]
Valkhof Pers | 2021 | ISBN 90-5625-525-1
 
2022

Lodewijk Winkeler en Vefie Poels

De wondere wereld van het Vaticaan : Perspectieven op kardinaal Van Rossem
Katholiek Documentatie Centrum | 2022
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (1985) 474-475

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 112

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 425

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 224

n: vermelding in een voetnoot