Henricus Johannes Maria van Rooij

's-Hertogenbosch 8 september 1886 - 's-Hertogenbosch 5 april 1964 (77)

Functies

H. van Rooij

Functies / onderscheiding(en)

  • Archivaris van de Godshuizen
  • Culturele penning's-Hertogenbosch (zilver), 1 oktober 1951
Genealogie
Artikelen
1964

Archivaris Bossche Godshuizen overleden

DEN BOSCH, 8 april - Op 77-jarige leeftijd is in het Grootziekengasthuis alhier overleden H. van Rooij, die als hoofdcommies-chef bij de Godshuizen ook de functie van archivaris van deze instelling heeft bekleed. Ook nadat hij in 1951 gepensioneerd werd, heeft hij deze werkzaamheden voortgezet en heeft zich daardoor bijzonder verdiensten verworven voor de kennis van Den Bosch.
Nog slechts enkele weken geleden werd zijn levenswerk voltooid met het verschijnen van een driedelig werk: Het oud-archief van het Groot-ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, welk werk de afsluiting genoemd mocht worden van een wetenschappelijke arbeid van meer dan vijftig jaren en dat in de kringen van deskundigen grote waardering heeft geoogst. Om deze verdienstelijke arbeid werd de heer Van Rooij bij zijn afscheid uit zijn ambtelijke functie door het Bossche gemeentebestuur onderscheiden met de Jeroen Bosch-penning in zilver.
De Tijd-Maasbode woensdag 8 april 1964
Boeken
1963

H.J.M. van Rooij

Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch : Deel 1-3
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. | 's-Hertogenbosch 1963