Jhr. Mr. Peter de Roock

Hedel 16 september 1804 - 's-Hertogenbosch 10 april 1840 (35)

Genealogie
Juten

jhr. (1830) mr. Peter de Roock

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 77
Artikelen
1840

Familiebericht

Heden overleed alhier, na alvorens voorzien te zijn geweest van de H.H. Sacramenten der stervenden, in den ouderdom van 35 jaren, de Hoog Wel-Gebore Heer Jonkheer Mr. Peter de Roock.
's-Hertogenbosch, den 9den april 1840.
Opregte Haarlemsche Courant dinsdag 14 april 1840
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 294

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 Bijlage 28, 39-40, 43, 45-46, 93, 103, 105, 118, 180

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 77

n: vermelding in een voetnoot