afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 30 april 1936

Constantius Ignatius Josephus Maria Romme

Oosterhout 15 april 1871 - 's-Hertogenbosch 4 juli 1937 (66)

Functies

Constantius Ignatius Josephus Maria Romme

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Oud-Administrateur der Godshuizen te 's-Hertogenbosch
  • Kerkmeester van de parochie H. Jacobus den Meerdere
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Genealogie
Ridderorden

Romme, Constantius Ignatius Josephus Maria

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 762-763
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 90

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 762-763

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 104n

n: vermelding in een voetnoot