Rombout Rombouts

± 1579 - 21 augustus 1645

Cöp

Rombout Rombouts1

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 138 en 203; De Brabantse Leeuw 34 (1985) 167-178; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 647; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 4355.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

4355. ROMBOUTS (Rommens), Rumoldus (Rombout)

600
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 600
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

104
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Rombout Romboutsen, schepen van 's-Hertogenbosch 1618

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07368)
Zuylen

383. Romboldi Rombouts

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 32, 600

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 647-648

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278

n: vermelding in een voetnoot