Joannes Rombouts

Artikelen
2004

Kees van den Oord

Op zoek naar Bossche 'geleerde jongens' : Rombouts wordt opgeleid tot drukker
Bossche Bladen 4 (2004) 120-124
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 268, 268n

n: vermelding in een voetnoot